BURÇ FALI BATIL BİR İNANÇTIR


BURÇ FALI BATIL BİR İNANÇTIRBurçların varlığı bir hakikattir.

Hazreti Peygamber'e;"Dünya şu an neyin üzerindedir" diye sorulunca.."Öküz'ün ya da Balığın üzerindedir" şeklinde cevap verdiği biliniyor.

Burçlar bir hakikattir ama Fal'a inanmak bambaşka bir şeydir. Yani Burç başka Fal başkadır."Bütün Müneccimler yalancıdır" - Hazreti Peygamber (a.s.m)


Burç, güneş sisteminde bulunan on iki takımyıldızından her birine verilen isimdir. Kur’an-ı Kerim’de üç defa zikredilmekte ve 85. surenin (el-Buruc) de ismi olmaktadır. Bu takımyıldızlarının her biri halk tarafından bir şeye benzetilerek isimlendirilmiş ve yaklaşık ikibin yıldan beri günümüze kadar sürüp gelmiştir. Kur’an-ı Kerim’de bunlardan söz edilmesi, bizi daha doğruya ve gerçeğe yöneltmek, hurafeden uzak tutup İlahi kudret ve saltanatın göklerdeki yansımalarından birine dikkatimizi çekmek içindir. Nitekim zamanla insanlar, burçları doğdukları ayı itibar ederek fal kapsamına sokmuş ve birtakım hükümler çıkarmaya başlamışlardır. İlgili ayetle burçlardan ahkâm çıkarılamayacağı, onların da birer cisim oldukları, dünyamızı süslemek ve kâinattaki dengeye bağlı kalıp İlahi kudreti yansıtmak için düzenlendiklerine işaret edilerek onlarla kader çizgisini belirlemeye kalkmanın yanlış bir inanç olduğu belirtilmek istenmektedir. Burç falı, bütünüyle efsaneden başka bir şey değildir. Dinimiz bu gibi batıl şeylerle amel etmeyi haram kılarak büyük günahlardan saymıştır. Sevgili Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz yıldızlardan hüküm çıkarmayı kesinlikle yasaklamış ve o gibi şeylere inanmanın, gaipten haber verdiğini iddia eden kâhini tasdik etmenin küfür sayılacağını belirtmiştir. Her gün gazetelerde böyle yıldız ve burç falları ile bir takım yorumlar yapılarak insanların ruhi dengelerine olumsuz etki yapılmaktadır. Biz bunlar yerine, gökteki burçlara bakınca, onlarda İlahi sanatın yüceliğini, kudretin eşsizliğini görüp Cenab-ı Hakk’ın önünde eğilmemiz, secdeye kapanarak O’nu tenzih etmemiz gerekmektedir.

Astronomi yani Gökbilimi kelime kelime çevirirsek Yıldızbilimi demektir. Astroloji'de Yıldızbilimi demektir. Gerçekte Astronomi bir bilim dalıdır. Ama Astroloji bir bilim dalı değildir.Astroloji Falcılıktır. Bir takım burçların insanların karakterlerini ve kaderlerini etkilediğini savunur.Gökteki yıldızlar, bu yıldızlar bir bölümü güneş bir bölümü gezegendir.Güneşlerin ve gezegenlerin insanların karakterlerini ve kaderlerini nasıl etkiliyorlar? Bu gibi batıl şeylere inananlar, müşrikdir(Allah'a ortak koşma), putperestir.Böyle bir inanç, o şuursuz varlıkları tanrılaştırmak demektir.Çok eski zamanlarda yıldızlara inanan ve onlara tapan Sâbiiler adında bir kavim yaşamıştır. İnsan karakterlerini ve kaderini belirleyen bir tek yaratıcı vardır, o da ALLAH'tır.


Paylaş:  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Sosyete Sözler sayfamızı sizler için hazırladık.
Güzel Sözler, Anlamlı Sözler, Aşk Sözleri, Dini Sözler, Özlü Sözler ve Ünlü Sözleri şeklinde derlenmiştir.
Bazı sözler de hatalarımız var ise affola ve sizlerde bu hataları görürseniz lütfen bilgi vermekten çekinmeyiniz.

Güzel Sözler Mesajlar

Makaleler

En Güzel Mesajlar

Aşk Sözleri