Deprem Kuşakları



Deprem genel bir tanımla yer kabuğundaki kırılmalar ve yeryüzünü oluşturan levhalar arasındaki dinamiklikten meydana gelen sarsıntılardır.
Tanımdan da anlaşıldığı gibi dünya çapında levha sınırları depremlerin en fazla görüldüğü alanlardır.
Deprem Kuşakları


Depremlerin yoğun olarak görüldüğü yerler üç ana başlık altında toplanır bunlar:

Pasifik Deprem Kuşağı: Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerikada bulunan kUşaktır. Japonya'yı dahi etkiler. Yeryüzünde gerçekleşen depremlerin %81'i bu kUşaktadır.

Alpin Deprem Kuşağı: Endonezya'dan Himalayalar ve Akdeniz'e dek uzanır. Yeryüzündeki depremlerin %17'si bu kUşakta oluşur.

Atlantik Deprem Kuşağı: Atlas Okyanusu'nun orta kısımlarını içine alan deprem kuşağıdır.

Depremlerin şiddetini ölçmede 1900'lü yıllar Aletsel Dönem olarak tanımlanır. Daha önce Mercalli Ölçeği kullanılmaktaydı.
Mercalli Ölçeği, bilimsellikten uzak ve tamamiyle gözlem yoluyla depremin şiddetini ölçmeye çalışan bir tekniğe sahiptir.
Günümüzde şiddet ölçümünde Richter Ölçeği kullanılmaktadır.
Ölçüm yapan cihaza Sismograf, bilime ise Sismoloji denmektedir.

Depremler




Deprem kuşakları derecelerine bakacak olursak;

1. Dereceden Deprem Kuşağı : Tektonik çuklinkuklar ve aktif kırık hatları yakınındaki alanlardır. Burada meydana gelen depremler büyük oranda can ve mal kaybına neden olur.

2. Dereceden Deprem Kuşağı : Depremlerin birinci derece deprem kuşağındakine oranla daha az zarar verdiği alanlardır.

3. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların az zararla geçtiği alanlardır.

4. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların oldukça az zararla veya zararsız geçtiği alanlardır.

5. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların oldukça az olduğu veya hiç hissedilmediği alanlardır.




Paylaş:  

Güzel Sözler Mesajlar

Makaleler

En Güzel Mesajlar

Aşk Sözleri