Eğitim Kavramı ve ÖgeleriEğitim, bireyin yaşantıları yoluyla davranışlarında istendik değişiklikler meydana getirme sürecidir. Bireyi hayata hazırlama süreci olarak da tanımlanabilir. Yaşam boyu devam eder.

Eğitimin Ögeleri

  • Yaşantı: Bireylerin bilgilerle, diğer bireylerle ve çevre ile etkileşimidir. İki türü vardır.
         Yaşanılmış Yaşantı: Bireyin çevresiyle etkileşiminin tamamıdır.
         Kazanılmış Yaşantı: Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucunda bireyde iz bırakan herşeydir.
  • Davranış: Bireyin gözle görülebilen veya görülemeyen her türlü faaliyetidir. İkiye ayrılır:
        İstendik Davranışlar: Planlı eğitim ve gelişigüzel kültürleme olarak da tanımlanır.
        İstenmedik Davranışlar: Eğitimin hatalı yan ürünleri ve kötü kültürel koşullardır.
  • Süreç: Öğrenen kişinin aktif olduğu dinamik süreçtir.
Eğitim-Kültür İlişkisi

Eğitim, kasıtlı kültürleme süreci olup, kültürün bireylere aktarılmasında oldukça büyük öneme sahiptir. Kültüre göre değişimlere daha açık olan eğitim süreci, kültürün özelliklerini açık bir biçimde taşır. Kendi içinde üçe ayrılır:
  1. Zoraki Kültürleme: Bireylere baskı ile yapılan kültürlemedir.
  2. Gelişigüzel Kültürleme: Akran grupları, aile ve yaşanılan çevreden rastgele, istemsiz ve plansız yapılan kültürlemedir.
  3. Kasıtlı Kültürleme: Eğitim sürecidir. Bireylerde istendik davranışların kazanılmasını amaçlar.
Paylaş:  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sosyete Sözler sayfamızı sizler için hazırladık.
Güzel Sözler, Anlamlı Sözler, Aşk Sözleri, Dini Sözler, Özlü Sözler ve Ünlü Sözleri şeklinde derlenmiştir.
Bazı sözler de hatalarımız var ise affola ve sizlerde bu hataları görürseniz lütfen bilgi vermekten çekinmeyiniz.

Güzel Sözler Mesajlar

Makaleler

En Güzel Mesajlar

Aşk Sözleri