Felsefe Alanları ve Felsefi AkımlarFELSEFE ALANLARI

Epistemoloji: ''Bilgi nedir, bilgi kaynakları var mıdır, gerçek bilinebilir mi'' gibi sorular üzerine yoğunlaşan felsefe alanıdır. Bilgi Felsefesi olarak da bilinir.

Aksiyoloji: İnsanların değerler sistemi ve estetik yargılarıyla ilgilenen felsefe disiplinidir. Değerler Felsefesi olarak da bilinir.

Ontoloji: Diğer adıyla Varlık Felsefesi'dir. Varlık vardır veya yoktur, gibi fikirleri tartışır.

Mantık: Akıl, akıl yürütme, çıkarımda bulunma, sonuçlara varma vb. fikirler üzerine çalışır.

FELSEFE AKIMLARI

İdealizm

 • Gerçek mutlak ve değişmezdir.
 • Bilgi, aklın bilgisidir.
 • İnsanlar doğuştan ''idea'' adı verilen gerçeklerle dünyaya gelir.
 • ''Tutarlılık'' kavramı önemli bir yer tutar.
 • Eğitimin bireyi Tanrı'ya ulaştırma süreci olarak tanımlanması söz konusudur.
 • Akıl yürütme metodu tümdengelimdir.
 • Hem bedensel hem ahlaki eğitim verilmesi gerekliliğine dikkat çeker.
 • İyi, doğru ve güzel bütün insanlar için aynıdır.
 • Büyük düşünürlerin eserleri ezberlenir ve taklit edilir.
 • Aklın yolu tektir.
 • Matematik, felsefe, mantık, ahlak, tarih ve din dersi okutulmalıdır.
 • Öğretmen, bilgiyi aktarmamalıdır, öğrencilerin aklını kullanıp doğruyu bulmasını sağlamalıdır.
Realizm
 • Maddenin varlığına ve gerçekliğine inanılır.
 • Kökeni Aristo'ya kadar uzanır.
 • Evrendeki herşey zihinden bağımsız olarak vardır.
 • ''İnsan zihni doğuştan boş bir levha gibidir.''
 • Gerçek bilgi, deney ve gözlem ile kanıtlanan bilgidir.
 • Eğitimde tabiat kanunları öğretilmelidir.
 • Öğretmen kültürel birikimi aktarır.
 • Dış dünya ile zihin arasında bir etkileşim söz konusudur.
Pragmatizm
 • Gerçeklik değişkendir.
 • ''Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz'' sözü bu felsefe akımı için geçerlidir.
 • Önyargı yoktur, bir fikrin veya hipotezin sonuçlarını değerlendirerek gerçeğe varma söz konusudur.
 • Bireylerin yararına göre eğitim verilmelidir.
 • Kişilere sorun çözme becerisi kazandırılmalıdır.
 • Demokratik ve sosyal yaşam becerileri geliştirmelidir.
 • Eğitim, yaşamın ta kendisi olmalıdır.
 • Deneme-yanılma yöntemi kullanılır.
 • Öğretmen, rehber ve yönlendirici olmalıdır.
 • Pragmatizmin anahtar sözcükleri: Yarar/fayda, değişim, deneyim/tecrübedir.
Varoluşçuluk
 • En önemli temsilcileri Sartre, Nietzsche, Kierkegard ve Heidegger'dir.
 • İnsan kendi kendinden sorumludur.
 • Eğitim, bireyi sınır duruma getirme sürecidir.
 • İnsan, kendini yaratan tek varlıktır.
 • Mevcut özgürlüklerin artırılması amaçlanmaktadır.
 • ''Mutlak özgürlük'' ilkesi esaslıdır.
 • Bireyi özgürleştirici eğitim verilmelidir.
 • Açık (duvarsız) okul anlayışı vardır.
 • Eğitim programları merkezi hazırlanmamalı, her yöreye göre farklı hazırlanmalıdır.
 • Fen bilimlerinden ziyade toplum bilimlerine önem verilir.
 • Öğretmen, ihtiyacı olan öğrenciye yardımcı olan ve kişiliğini geliştirmesine destek olmalıdır.Paylaş:  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sosyete Sözler sayfamızı sizler için hazırladık.
Güzel Sözler, Anlamlı Sözler, Aşk Sözleri, Dini Sözler, Özlü Sözler ve Ünlü Sözleri şeklinde derlenmiştir.
Bazı sözler de hatalarımız var ise affola ve sizlerde bu hataları görürseniz lütfen bilgi vermekten çekinmeyiniz.

Güzel Sözler Mesajlar

Makaleler

En Güzel Mesajlar

Aşk Sözleri