Öğretim Stratejileri (Yaklaşımları)Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi
 • David Ausubel tarafından geliştirilmiştir.
 • Tümdengelim yöntemi kullanılır.
 • Ezber yerine anlamlı öğrenme gereklidir (eski öğrenmeler ile ilişkilendirme).
 • Bloom Taksonomisi'nde Bilişsel düzeyin bilgi ve kavrama, Duyuşsal düzeyin alma, Psikomotor düzeyin algılama basamaklarına uygundur.
 • Bu strateji ilköğretim düzeyinde çok kullanılmamalıdır.
 • Düz anlatım, soru-cevap, brifing, panel, sempozyum, gibi teknikler kullanılabilir.
 • Kavram, ilke ve genellemeler öğretmen tarafından verilir.
 • Tamamen öğretmen merkezli değil, yoğunlukla öğretmen merkezlidir.
Aşamaları
 1. Ön Organize Edici Sunum (Örgütleyici): Önceden öğrenilenler ile yeni öğretilecekler arasında bağ kurmadır. Kavram haritaları, şekiller ve şemalar bunda etkilidir.
 2. Konu İle İlgili Bilgi Birikiminin Sunulması: Öğretmen kavram, ilke ve genellemeleri öğrencilere sunar.
 3. Bilişsel Yapının Güçlendirilmesi: Öğretmenin anlattıklarından öğrenci anladıklarını ifade eder. Ek örnekler verir.
Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi
 • Jerome Bruner tarafından geliştirilmiştir.
 • Tümevarım yöntemi kullanılır.
 • Bilişsel alanın kavrama, analiz ve değerlendirme basamaklarında kullanılır.
 • Öğrenci bilgiyi ezberleyerek ayaklı kütüphane gibi olmamalıdır. Bir matematikçi gibi düşünebilmeli, tarihçi gibi yorum yapabilmelidir.
 • Önceden plan ve hazırlık yapılması gerekmektedir (Yapılandırılmış Buluş).
 • Kavrama düzeyini öğretmede en uygun stratejidir.
 • Sezgisel düşünmeyi geliştirir.
 • Tartışma teknikleri, örnek olay ve soru-cevap teknikleri kullanılabilir.
Aşamaları
 1. Öğretmenin örnekler vermesi
 2. Öğrencilerin örnekleri açıklaması
 3. Öğretmenin ek örnekler vermesi
 4. Öğrencilerin ek örnekleri açıklaması
 5. Öğretmenin zıt örnekler vermesi
 6. Öğrencinin zıt örnekleri önceki örneklerle karşılaştırıp açıklaması
 7. Öğretmenin, öğrencinin teşhis ettiği özellikleri vurgulaması
 8. Öğrencilerin kavram, ilke ve genellemelere ulaşması
 9. Öğrencilerin örnekler vermesi
Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi
 • John Dewey tarafından geliştirilmiştir.
 • Tümevarım ve tümdengelim yöntemleri kullanılır.
 • Bilimsel yollardan problem çözme bu stratejide oldukça önemlidir.
 • Okul, hayatın ta kendisi olmalıdır.
 • Gerçek ve sosyal problemler ele alınır.
 • Problemler yapılandırılmamıştır (yani birden fazla çözümü vardır).
 • Öğrenciler bu stratejide gerçek hayata dair problemleri çözmeyi öğrenir.
 • Bilişsel alanın uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarında kullanılır.
Problem Çözme Aşamaları
 1. Problemin hissedilmesi, tanımlanması ve sınırlandırılması
 2. Problem durumu ile ilgili kaynak tarama ve bilgi toplama
 3. Denencelerin (hipotezlerin) kurulması
 4. Araç-gereç hazırlama, verileri organize etme
 5. Denenceleri test etme
 6. Çözüme ulaşma ve sonuçlandırmaPaylaş:  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sosyete Sözler sayfamızı sizler için hazırladık.
Güzel Sözler, Anlamlı Sözler, Aşk Sözleri, Dini Sözler, Özlü Sözler ve Ünlü Sözleri şeklinde derlenmiştir.
Bazı sözler de hatalarımız var ise affola ve sizlerde bu hataları görürseniz lütfen bilgi vermekten çekinmeyiniz.

Güzel Sözler Mesajlar

Makaleler

En Güzel Mesajlar

Aşk Sözleri