Türkiye Cumhuriyeti Tarihi: Balkan AntantıTürkiye, uzun zamandan beri kesilmiş ilişkileri düzeltmek amacıyla Balkan devletleri ile ikili anlaşmalar imzalamıştır. Bu devletler: Arnavutluk, Bulgaristan ve Yugoslavya idi.

1930'lu yıllara doğru Balkan devletleri ile Türk ilişkileri hayli düzelmiştir. Türk-Yunan dostluğunun başlaması diğer Balkan devletleri üzerinde de olumlu etkide bulundu. Bunun ardından Balkan Antantı fikri ortaya çıktı. Balkan devletlerince bu fikir de olumlu karşılanınca Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, Arnavutluk ve Bulgaristan ile Atina'da 5 Ekim 1930 tarihinde Birinci Balkan Konferansı düzenlendi. Daha sonra İstanbul, Bükreş ve Selanik'te olmak üzere toplan dört konferans gerçekleştirildi.

Çeşitli alanlarda işbirliği yapılması kararlaştırılmış olsa da tam anlamıyla siyasi birlik kurulamadı. Özellikle Bulgaristan ve Arnavutluk'un mevcut düzende değişiklik yapmayı istemesi bunda etkili oldu. Bu durum da diğer Balkan devletlerinin birbiriyle daha sıkı bir işbirliği içinde olmasını sağladı.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ankara'da Samimi Anlaşma Paktı imzalandı. 1926 yılında Bulgaristan ile imzalanan dostluk anlaşması 5 yıl daha uzatıldı. Ankara'da Türkiye - Romanya Dostluk, Saldırmazlık ve Hakem Anlaşması ile Belgrad'da Türkiye - Yugoslavya Dostluk, Saldırmazlık, Hakem ve Uzlaşma Anlaşması imzalandı.

Bu anlaşmalar Balkan Antantı'nın temeli oldu. 1934 yılı Şubat ayında Belgrad'da toplantı düzenlendi. Balkan Antantı'nın tasarısı hazırlandı ve imzalandı. Bu anlaşmaya göre:

  1. Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya, Balkanlar'daki sınırlarının güvenliğini karşılıklı olarak garanti ediyordu.
  2. Bu anlaşması imzalamamış diğer Balkan devletlerine karşı birbirlerine haber vermeden herhangi bir siyasi yükümlülük altına girmemeyi garanti ediyorlardı.
  3. Anlaşma, taraflarca uygun görülecek her Balkan ülkesine açık olacaktı.
Bu anlaşmada amaç, üye ülkelerin Balkan sınırlarını koruyarak mevcut düzeni değiştirmek isteyenlere karşı önlem almaktı.

Balkan Antantı Üyeleri

İlerleyen yıllarda Atina'da imzalanan gizli bir protokol ile işbirliği daha da güçlü hale getirildi. Bu protokolde, antanta dahil devletlerden birisi Balkanlar dışından bir devlet tarafından saldırıya uğrarsa ve bu saldırıya Balkanlar'dan bir devlet destek verirse, destek veren Balkan devletine karşı hep birlikte savaşacaklardı.


Paylaş:  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sosyete Sözler sayfamızı sizler için hazırladık.
Güzel Sözler, Anlamlı Sözler, Aşk Sözleri, Dini Sözler, Özlü Sözler ve Ünlü Sözleri şeklinde derlenmiştir.
Bazı sözler de hatalarımız var ise affola ve sizlerde bu hataları görürseniz lütfen bilgi vermekten çekinmeyiniz.

Güzel Sözler Mesajlar

Makaleler

En Güzel Mesajlar

Aşk Sözleri