Türkiye Cumhuriyeti Tarihi: Sovyet Rusya İlişkileri



Tarihte Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran devletlerden biri de Çarlık Rusya'sı olmuştur. Kronolojik olarak incelendiğinde ilk Osmanlı-Rus savaşı 1677, son savaş ise 1917 yılında gerçekleşmiştir.

Rusya'da I. Dünya Savaşı esnasında Çarlık karşıtı Ruslar ayaklandı. Bunun sonucunda Rusya hem ayaklanmanın hem de savaşta gereken yardımın gelmemesinden dolayı daha fazla dayanamayıp savaştan çekildi. Gerçekleşen ihtilal sonucunda Çarlık rejimi yıkıldı ve yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adını alan sistem kuruldu. SSCB, Çarlık döneminde gizli kalan bütün işleri açığa çıkardı. Osmanlı Devleti üzerinde yapılan ve Çarlık Rusya'nın imzasının bulunduğu gizli anlaşmalar ortaya çıktı. Bunlar; İstanbul, Londra, Syces Picot ve Saint Jean de Maurienne anlaşmalarıdır.

Yeni yönetime sahip olan Bolşevikler, batılı devletlere farklı bakmaya başladı. Onları emperyalist olarak nitelendirdi. Bu dönemde yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti de batılı devletlerle Milli Mücadele yıllarında çok uğraştığı için iki ülke ortak paydada birleşti. Bu dönemden sonra Türk-Rus ilişkileri canlanmaya başladı.

16 Mart 1921 tarihinde Türkiye ile SSCB arasında Türkiye - Sovyet Rusya Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile Rusya, Misak-ı Milli'yi tanıdı ve Sevr Anlaşması yok sayıldı. Türk - Rus sınırı belirlendi ve iki devlet arasında diplomatik ilişkiler güçlendi.

I. Düünya Savaşı galibi devletler ile Almanya'yı birbirine yakınlaştırmayı sağlamak amacıyla hazırlanan Locarno Anlaşması, Almanya'yı SSCB'den uzaklaştırdı. SSCB de Locarno'yu kendine yönelik bir hareket gibi algılayıp Türkiye'ye yakınlaşmaya başladı. Lozan Konferansı'nda da İngiltere ve Fransa'nın Türkiye'ye karşı olan tutumunun yanında Rusya, her türlü konuda Türkiye'ye destek verdi. Boğazlar'daki egemenlik haklarının dahi Türkiye'de olması gerektiğini savundu.

17 Aralık 1925'te Türkiye ile SSCB arasında Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre:

  • Taraflardan biri aleyhinde saldırı olursa diğer devlet tarafsızlığını koruyacak.
  • Taraflar, diğerine karşı her türlü saldırıdan kaçınacak.
  • Taraflar, başka bir devlet tarafından yönetilen her türlü düşmanca hareketlerden kaçınacak.
  • Anlaşma 3 yıl geçerli olacak. Bitmesine 6 ay kala feshedilmezse 1 yıl daha uzayacak.
1928 yılında devletlerin saldırılarını önlemek ve silahsızlanmayı sağlamak amacıyla düzenlenen Kellog Paktı'na Türkiye ve SSCB de katıldı. Sovyet Rusya, bu pakta Doğu Avrupa ülkelerinin de dahil edilmesini istedi. Romanya, Polonya, Estonya, Letonya gibi ülkelerin katıldığı Litvinof Protokolü hazırlandı.


Paylaş:  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Sosyete Sözler sayfamızı sizler için hazırladık.
Güzel Sözler, Anlamlı Sözler, Aşk Sözleri, Dini Sözler, Özlü Sözler ve Ünlü Sözleri şeklinde derlenmiştir.
Bazı sözler de hatalarımız var ise affola ve sizlerde bu hataları görürseniz lütfen bilgi vermekten çekinmeyiniz.

Güzel Sözler Mesajlar

Makaleler

En Güzel Mesajlar

Aşk Sözleri