Lazca Kelimeler ve Anlamları

A ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Aclanmak : Acıkmak Açanki : Ne zamanki Ahpon : Hayvan gübresi Afalamak : Kazmak Anceli-Kunceli : Tahta revalli Ander : Ölünün arkasından kalan Anteri : Entari Aposkal : Yapılması gereken iş payı Apsimati : Cansız, beyaz kıvılcım. Atiçi : Henüz çiçek açan salatalık Aykırılamak : Yan tarafa doğru gitmek Atiça : Ateş böceği B ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Ballı lobya : Soya fasulyesi Başukari : Yukarıya doğru Bayyışağa : Aşağıya doğru Belkim : Belki Beyinmek : Büyümek Buldur : Geçen sene C ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Caris Olmak : Rahatsız olmak Coco : Kumda oynanan çocuk oyunu Ç ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Çafladi : İnce odun parçası Çafılamak : Tırnakla kazımak, bahane aramak Çağana : Yengeç Çamı : Saç örgüsü Ça pula : Kullanılmış ayakkabı Çaşot : Elçi, aracı kadın Çatara : Uygunsuz, yaramaz kişi Çatmak : Görmek, rastlamak Çıkma : Kız ve erkek tarafının gönderdikleri hediye Çıpa : Arı iğnesi. Çocuk göbeği Çırpıntı : Çalı ve odunun küçük parçaları Ç irmulis etmek : Kıvranmak Çıtarı : Horoz ibiği Çiçi : Yaranın sulanması Çiçili : Solucan. Zayıf ince kız. Çili pumburi : Ateş böceği Çimidi : Beyin, beynin dağılmış şekli Çisenti : İnce yağmur Çişon : Sarmaşık Çulek : Tahta yoğurt ve pekmez kabı Çumur : Mısır unu, yağ ve çökelekle yapılan yemek Çupi : Çubuk Çupyas : İnceden ağırma, sızı. D ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Da : Anlamı güçlendirmek için kullanılan pekiştirme eki. Dandaniça : Sözünde durmayan, dönek Davli : Odun parçası Deremen : Değirmen Deyine : Diye Dimari : Ham meyve Doğdi : Kalın odun parçası Dolaylık : Belden aşağıya sarılan peştamal E ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Ebi : Öbür Ecinli : Cinli, perili Elcan : Yabancı Encami : Acemi Eyicene : İyicene, dikkatlice F ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Farfatara (fafatura) : Kelebek Farfaratis : Çırpınma, çarpıntı Feli : Kabak dilimi Feretiko : Rize bezi Fitra : Mısır fidesi Fitruka : İyi giyimli kız Flanbur : Ihlamur Foli : Ufak toprak çukur Frahti : Kalın kestane tahtası Fufudi : Sivilce Furnesi : Kavrulmuş mısırdan yapılan un Fu ska (Likapa) : Böğürtlen G ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Gerdel : İneğe verilen yemin konulduğu tahta kap Ganguli Guçça : Tahta revalli H ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Haçan (haçanki) : Mademki Halaçı : Dolu Haloti : Balgam Hamlahus : Mısır Hapalamak : Karıştırmak Harçı : Sırık Haşlak : Olumsuz, ***** adam Haşli : Çok sıcak Hatyaluk : Çöplük Hayat : Giriş, hol Hayın : Çok şiddetli, iyi Helepi : Kabak çekirdeği Hemence : Bir çeşit bez çanta Hep : Hap Hepli : Siyah üzümün kabuğu Hepten gitmek : Hasta olmak Herik : İnce ve uzun kazma Hişir olmak : Değerini yitirecek kadar bollaşmak Hoholis (Hohol) : Karma karışık Hohori : Baykuş Hosti : Kor Hoşeti : Kuru mısır yaprağı Hozan : Ot olmayan yer Hukelenmek : Çok kızmak Hutupis : Yolmak, Koparma Hutuli : Yavrum, evladım Hutumi : Gırtlak, boğaz I ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Ikılmak : Yıkılmak İ ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları İkamak : Yıkamak İpranmak : Eskimek, yırtılmak İpratmak : Yırtmak, eskitmek K ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Ka : Yakınlık, sevgi ifade eden kelime sonuna gelen ek. Dayıka Kaçata : Alın Kaful : Dikenlik Kaleçi : Boncuk Kambi : Taze çay filizi Kanci : Dilim Kapoçi : Çıbanın su toplamış hali Karkalaçi : Derelerin denize taşıdığı odun Kartuli : Baca kurumu Kavara : Yellenmek Kaybana : İstenmeyen bir şey Kehkür : Kepçe Kerbeluk : Gübrelik Keşan : Başa sarılan peştamal Kevi : Sağlam Kevret : Yatak Kindi : İkindi Koçira : Tutumlu kadın Kohlidi : Sümüklü böcek Koliva : Suda pişmiş mısır Koma : Set Komri (kunduri) : İskemle Kopali : Çamaşır tokmağı Kopça : Düğme Kopeli : Evlilik dışı çocuk Korbakor : Sevilmey en kişileri kınamak için kullanılır Korkızan : Korkak Kot : Ölçü birimi, 5 kilo Koti : Lahana gövdesi Kotila : Ense Kukari : Ucu çatallı değnek Kukuçi : Küçük, güzel, minyon tipli Kukuta : Çay tohumu Kumuşi : Kestanenin dikenli dış kabuğu Kupsi : Taze fasulyenin uçları Kutali : Lahana vurmaya yarayan çamdan yapılan mikser. Kutuni : Mısırın danesiz gövdesi Kuyis (ğarğaris) : Bağırmak çağırmak L ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Lahmi : İneklere çeşitli yeşilliklerden pişirilerek verilen yemek Langona : Kör yılan Lobiya : Fasulye Laus : Mısır Lenguri : Uzun boylu, hantal adam Lekur : Uzun Lezgi : Derbeder insan Livor : Bir çeşit ot M ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Mabeyin : Yan oda Malez : İneğe verilen yem Maraz : Ruhi hastalık Megereme : Meğer Metika : Çelik çomak çubuğu Momoli : Böcek Mamuli : Diken meyvesi Minci : Çökelek Mizmici : Çok titiz Mokol : Tarlada büyük ateş Muh : Çivi Muhlama : Mısır unu muhallebisi Muncur : Dudak N ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Nayla : Serender Nemise : Güzel Nayino : Sevgili, sevdiceğim (aslen Rumca’dır) O ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Ola : Ulan P ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Paçi : Küçük kız. Büyük kızlara şaka için denir. Pafuli : Patlamamış mısır. Güzel tombul kız Pağsa : Kulübe Pali : İneğin bağlandığı kazık Pambuk : Pamuk Panti : İneğin ot yediği bölme Papur : Vapur Pardi : Erkek çakal Pasmanika : Patlamış mısır Patoma : Ahırdaki tahta döşeme Peçare : Çit Peçi : Cilt. “O paçi, o kızara peçilarun” Pepeçura : Üzümden yapılan muhalebi kıvamında tatlı Pleki : Mısır ekmeği pişirmek işin kullanılan taş Pontul : Pantolon Puli : Kuş yavrusu Pumburi : At sineği Purtuli : Eski R ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Rahna : Örümcek Roka : Mısırın kabuklu hali Rokopi : Mısır fidelerinin seyreltilmesi S ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Sebi : Çocuk Sığna : Yara izi Sığran : Isırgan otu Sumari : Geç kalan. Son çocuk Sumuş : Parmak boyunda ölçüm birimi Ş ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Şaloti (haloti) : Ağızdan akan salya T ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Tağra : Ufak balta Tami : Çay bitkisi ocağı Tavara : Gece gelip insanların ağzına kapatan bir tür hayalet Temeçi : Kaburga kemiği Tepes kupas : Tepe taklak Teretelli : Üzüm toplama sepeti Tiken : Diken Tirmata : Ekmek kırıntısı Tomoni : Ot yığını U ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Usti Dönmek : Başı dönmek Uyma gitmek : Delikanlıya kaçmak V ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Vu : Şaşırma ifadesi Y ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Yane : Ne sandın? Yalağuz : Yalnız Yeni Yetne : Genç, delikanlı Yukisi gelmek : Uykusu gelmek Z ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Zatiberi : Zaten, eskiden beri Zımilaçi : Sık dikenlik


Paylaş:  

Güzel Sözler Mesajlar

Makaleler

En Güzel Mesajlar

Aşk Sözleri