Atatürkün Sözleri

Atatürkün Sözleri Özlü Kısa Anlamlı


  • Evvela millete tarihini, asil bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu göstermeliyiz

  • Memleketi mamure haline getirecek olan iktisadi sebepler ve amiller ve iktisadi faaliyettir.

  • Yaşamda en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir!

  • Bütün dünya bilmeli ki karşımızda böyle bir düşman oldukça onu affetmek elimizden gelmez ve gelmeyecektir. Düşmana merhamet, aciz ve zaaftır; bu insaniyet göstermek değil, insanlık hassasının yok olduğunu ilan eylemektir.

  • Ekonomi demek, herşey demektir… Yaşamak için, insan varlığı için ne gerekse onların tümü demektir!.. (17.02.1923)

  • Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalinden mahrum bir millet uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye liyakat kazanamaz.

  • Milli benliğini yitirmiş uluslar başka milletlerin avıdır.

  • Nehirler başka memleketlerde servet menbaı iken, bizim memleketimizde harabi menbaıdır. (27.01.1931

  • Bize karşı yapılan rekabet hakikaten çok gayr-ı meşru, hakikaten çok kahir idi… Rakiplerimiz bu suretle inkişafa müsait sanayimizi mahvettiler!.. Ziraatimizi de rahnedar eylediler!… (Mart 1922)

  • Kapitülasyonlar bir devleti behemehal münkariz eder!.. (07.02.1923)

  • Şarki Trakya hinterlandımızın gayr-ı kabil-i fek bir kısmını teşkil etmekte ve Türk ekseriyetini haiz bulunmaktadır. Trakya’nın diğer aksamı için biz maalmemnuniye rey-i amm’a müracaat olunmasını kabul edeceğiz.

 • Türk demek Türkçe demektir; ne mutlu Türküm diyene!

 • Bu devlet ekonomik egemenliğini sağlarsa, o kadar güçlü bir temel üzerine yerleşmiş ve gelişmeye başlamış olacaktır ki işte gerçek düşmanlarımızın istemedikleri, bir türlü onaylamadıkları da budur. (18.03.1923)

 • Türk Devletinin donanması da mühim ve kuvvetli olmalıdır! O zaman Türkiye Cumhuriyeti daha müsterih ve emin olacaktır. Mükemmel ve kaadir Türk Donanması’na malik olmak gayedir

 • Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur

 • Türk Çocuğu! Her işte olduğu gibi, havacılıkta da en yüksek düzeyde, gökte seni bekleyen yerini az zamanda dolduracaksın! (03.05.1935)

 • Misak-ı Milli’mizde muayyen ve müsbet hat yoktur! Kuvvet ve kudretimizle tesbit edeceğimiz hat, Hatt-ı Hudut olacaktır! (10.10.1921)

 • Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvela biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün iş ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki milli benliğini bulamayan milletler başka milletlerin avıdır.

 • Biz kimseden fazla bir şey istemiyoruz!.. Dünyanın her uygar ulusunun doğal olarak sahip olduğu şeylerden bizi yoksun etmemelidirler ve haklarımızı teslim etmelidirler.

 • Türk ferdi hürriyetinden ve menfaatlerinden teşkilatı esasiye kanununda tayin olunduğu kadarını cumhuriyete bırakmıştır.Atatürkün Sözleri
Paylaş:  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Sosyete Sözler sayfamızı sizler için hazırladık.
Güzel Sözler, Anlamlı Sözler, Aşk Sözleri, Dini Sözler, Özlü Sözler ve Ünlü Sözleri şeklinde derlenmiştir.
Bazı sözler de hatalarımız var ise affola ve sizlerde bu hataları görürseniz lütfen bilgi vermekten çekinmeyiniz.

Güzel Sözler Mesajlar

Makaleler

En Güzel Mesajlar

Aşk Sözleri