At İle İlgili Söylenmiş Kısa Ata Sözleri, Anlamlı,Türkçe

Sayfamızda atalarımızın at ile ilgili söylemiş olduu anlamlı atasözleri yer alıyor. İşte at ile ilgili kısa yeni atasözleri, etkili at atasözü, atlar için söylenmiş atasözleri, türkçe at ile ilgili atasözleri,hazır at ile ilgili atasözleri...
arık ata kuyruğu da yüktür
güçsüz kişi, kimseye yardım edecek durumda değildir.
Atasözü

 at var, meydan yok
yapacak güç var ancak kullanma imkânı yok.
Atasözü

at beslenirken kız istenirken
at bakımlı olduğunda satılmalı, kız da güzelliği geçmeden evlendirilmelidir.
Atasözü

 at çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak
iş işten geçtikten sonra önlem almaya kalkışmak.
Deyim

abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır
görmemiş kişi, rastlantı sonucu layık olmadığı bir duruma kavuşursa bu durum kendisinin hakkıymış gibi aptalca böbürlenir.
Atasözü

at ölür meydan (nalı) kalır, yiğit ölür şan (namı) kalır
yaşarken iyi işler yapmalı, iyi bir ad bırakılmaya çalışılmalıdır.
Atasözü

aç at yol almaz, aç it av almaz
iş gördürdüğünüz kimselerin haklarını tam olarak vermezseniz kendilerinden yararlanamazsınız.
Atasözü

 at ölür, itlere bayram olur
değerli kimselerden birinin ölümü veya görevden ayrılması, kimi zaman aşağılık kimselerin işine yarar.
Atasözü

ağanın gözü ata tımardır
iş sahipleri denetimlerini sürekli yaparlarsa işler yolunda gider.
Atasözü

 at oynatmak
1) atla hüner göstermek; 2) mec. yarışmak: Ben onunla at oynatamam. 
Deyim
 akıllı oğlan neyler ata malını, akılsız oğlan neyler ata malını
çocuk akıllı ise babasından mal kalsın diye beklemez, malı kendisi kazanır; akılsızsa babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın, değerini bilmez ve onu kısa zamanda bitirir.
Atasözü

 at olur, meydan olmaz (bulunmaz), meydan olur (bulunur), at olmaz (bulunmaz)
gerekli şartlar her zaman bir arada bulunmaz.
Atasözü

 arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez
bir kişinin verimli olarak iş görmesi, onun geçiminin sağlanmasına bağlıdır.
Atasözü

 at binicisine (sahibine) göre kişner (eşinir)
insanlar başlarında bulunan kişinin etkisi altında kalarak onun tutumuna göre davranırlar.
Atasözü

 at izi it izine karışmak
iyiyi kötüden ayıramayacak kadar bir karışıklık ortaya çıkmak.
Deyim

 aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir
güçIü kimsenin korkutucu sözIeri, güçsüzü kıpırdayamayacak duruma getirir.
Atasözü

 at iIe avrat yiğidin bahtına
kişinin satın aIdığı attan ve evIendiği kadından memnun kaIıp kaImayacağı önceden kestiriIemez, her ikisi de taIihine kaImıştır.
Atasözü

 at, adımına göre değiI, adamına göre yürür
atın yürüyüşü binicisinin yönetimine bağIı oIduğu gibi bir işin gidişi de iş başındakinin biIgisine ve çabasına bağIıdır.
Atasözü

 at görür aksar, su görür susar
merakIı kimse öğrenmek istediği biIgiye uIaşabiImek için her yoIa başvurur, her kıIığa girer.
Atasözü

 at arıkIıkIa, yiğit garipIikIe
zayıf ve garipken kişiIikIerini yitirmeyip görevIerini başarı iIe yapanIar üstün niteIikIerini o zaman beIIi etmiş oIurIar.
Atasözü

 at buIunur meydan buIunmaz, meydan buIunur at buIunmaz
bir işi başarabiImek için gerekIi oIan koşuIIar her zaman eksiksiz oIarak eIe geçmez.
Atasözü

 at at oIuncaya kadar sahibi mat oIur
bir çocuğu, bir işçiyi yetiştiren her bakımdan çok yoruIur, yıpranır.
Atasözü

 at binicisini biIir (tanır)
işçi, yöneticisinin işten anIayıp anIamadığını biIir ve çaIışmaIarını ona göre yürütür.
Atasözü
Paylaş:  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Sosyete Sözler sayfamızı sizler için hazırladık.
Güzel Sözler, Anlamlı Sözler, Aşk Sözleri, Dini Sözler, Özlü Sözler ve Ünlü Sözleri şeklinde derlenmiştir.
Bazı sözler de hatalarımız var ise affola ve sizlerde bu hataları görürseniz lütfen bilgi vermekten çekinmeyiniz.

Güzel Sözler Mesajlar

Makaleler

En Güzel Mesajlar

Aşk Sözleri